HAYATTAN HERSEY

Astrobiyoloji egzobiyoloji Nedir Konu Anlatımı

2014-05-22 04:22:00

Astrobiyoloji ya da egzobiyoloji, disiplinler-arası bir bilim olup, özellikle evrende yaşamın ortaya çıkmasını ve evrimini sağlayanjeokimyasal ve biyokimyasal etken ve süreçleri konu alır; bir başka deyişle, evrende biyolojik kökenin, evrimin, dağılımın ve canlıların geleceğinin incelenmesidir. Bu bilimsel disiplinler-arası alan, kısaca, Güneş Sistemi’miz içinde ve dışında kalan "yaşanabilir gezegen"lerdeki yaşanabilir ortamların araştırılmasını, abiyogenez (prebiyotik kimya) kanıtlarının araştırılmasını, Mars’ta ve Güneş Sistemi’mizde yaşamı, Dünya’daki yaşamın evriminin kökenleri ve erken dönemleri üzerine laboratuvar çalışmalarını ve alan araştırmalarını ve yaşam potansiyelinin Dünya ve uzaydaki zorluklara uyarlanması çalışmalarını kapsar.[2] Astrobiyolojinin bu tanımı, doğal olarak, yaşamın, yeryüzünde ortaya çıktığı gibi, Güneş Sistemi’miz içinde veya dışında bulunan başka yerlerde, başka gezegenlerde de ortaya çıkmış olabileceği kabulünü içerir. Bizimkinden "kökten farklı ortamlar" içeren diğer kozmik cisimler üzerinde de yaşam izleri mevcut olabileceğinden, astrobiyolojide "basit organik madde"den (biyomoleküller, peptidik, nükleik ya da lipidikzincirler) daha karmaşık yapılara (ilk hücreler, ilk genetik sistemler) doğru uzanan evrime hükmeden olası süreçlerin araştırılması söz konusudur. Dolayısıyla bu süreçlerin araştırılmasında, organik kimya, inorganik kimya, biyokimya, hücre biyolojisi, iklimbilim, jeokimya, gezegenbilim ve enformatik modelizasyon gibi çeşitli bilimsel alanların, bir bütünü tamamlayacak tarzda... Devamı

Kutsal Nedir

2014-05-06 09:07:00

Kutsal, güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefede Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; dinî görüş ve inançlardan oluşmaktadır.... Devamı

Filistin Detaylı Bilgi

2014-05-06 09:00:00

Filistin (İbranice: פלשתינה, Yunanca: Παλαιστίνη, Arapça: فلسطين), Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da, İsrail topraklarının tamamı ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi Filistinlilerin kontrolündeki toprakları kapsayan coğrafi bölge.[1] Bölgenin sınırları oldukça tartışmalıdır ve bazı kaynaklar Ürdün'ü de dahil ederler.[1] Filistin (bazı kaynaklarda bir kısmı), Kutsal Topraklar olarak bilinir veYahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kutsaldır.[1][2] 20. yüzyıldan beri bölgede Arap ve Yahudi milli unsurlarının mücadelesi devam etmekte, zaman zaman uzun süreli şiddete ve hatta savaşa dönüşmektedir.[1] 1949 Yeşil Hat sınırları   Konu başlıkları   [gizle]  1 Kökenbilim 2 Tarihçe 2.1 Taş ve Bakır Çağı 2.2 Bronz Çağı 2.2.1 İlk Bronz Çağı 2.2.2 Orta Bronz Çağı 2.2.3 Son Bronz Çağı 2.3 Demir Çağı 2.3.1 İsrailoğulları ve Antik Filistinliler 2.3.2 Davud ve Süleyman 2.3.3 İlyas ve Elyasa 2.4 Asur ve Babil hakimiyeti 2.5 Pers hakimiyeti 2.6 Roma Filistini 2.7 Arap hakimiyeti 2.7.1 İslamiyet'in ortaya çıkışı 2.7.2 Emeviler 2.7.3 Abbasiler 2.7.4 Fatımiler 2.8 Haçlı Seferleri 2.9 Osman... Devamı

Kenan Toprakları

2014-05-06 08:57:00

Kenan Vikipedi, özgür ansiklopedi (Kenan toprakları sayfasından yönlendirildi) Başlığın diğer anlamları için Kenan (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Kenan Ülkesi Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki AntikFilistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ileÜrdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı kesimlerini kapsamaktadır. Antik Çağ'da bu bölgede yaşadığı bilinen ilk halk ise aynı zamanda bu bölgeye ismini de vermiş olan Antik Kenanlılardır. İsrailoğullarına Vadedilmiş Topraklar olduğuna inanılır.[1][2][3] İsrailoğulları Kenan Ülkesi'ni yaklaşık olarak M.Ö. 1500 ila M.Ö. 1000 yılları arasında ele geçirmiş ve yerleşmişlerdir.[1] Kenan halkının dili Kenanca, batı Sami Dilleri ailesine çok yakın bir dildir. Kenan halkından Eski Ahit ve Tanah'ta,Mezopotamya ve Antik Mısır metinlerinde bahsedilir. Kur'an'da Vadedilmiş Topraklar'dan bahsedilmekle birlikte Kenan isminden bahsedilmez. Günümüz Suriye'sine tekabül eden topraklarda yaşamış Antik Ugarit halkı kendilerini Kenanlı kabul etmemekle birlikte günümüz arkeolojik kalıntıları Kenanlı oldukları yönündedir.[kaynak belirtilmeli] Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir] ^ a b "Canaan." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. ^ Ta-Ha Suresi 80. Aye... Devamı

Yeşu kitabı Nedir Hakkında Bilgi

2014-05-06 08:49:00

Yeşu kitabı (İbranice: Sefer Yehoşua ספר יהושע‎) Eski Ahit'in ve Tanah'ın altıncı kitabıdır. 24 konu başlığı içeren kitapta Kenan topraklarına giriş, Yeşu önderliğinde toprakların fethi ve paylaşımı ve bu topraklarda Tanrı'ya yapılan hizmet anlatılır.[1] Mısır'daki kölelikten çıkan İsrailoğulları ile birlikte yer alan Yeşu'nun Tevrat'taki varlığı Çıkış kitabında başlar, Yeşu kitabıyla devam eder ve Hakimler kitabı'nda toprakların paylaşılmasıyla ilgili konuda adı geçer.[2] Kitap kabaca, Kenan topraklarının merkezi, güneyi ve kuzeyine yapılan seferleri ve yenilen düşmanları ve akabinde toprağın paylaşılmasını anlatan iki eşit parçadan oluşur; her iki bölüm de Tanrı'nın ve Yeşu'nun, fetihle ve Musa'ya verilen kanunlara sadık kalmakla ilgili demeçleriyle çerçevelenmiştir.[3] Hemen hemen bütün uzmanların genel kanısına göre Yeşu kitabının tarihi gerçeklik değeri azdır.[4] Bunun yerine Tesniye, Yeşu,Hakimler, Samuel ve Krallar kitaplarından oluşan Tesniyesel tarih, İsrail liderlerinin Tanrı ve kanunlara olan bağlılığı ve buna göre yargılanmalarını anlatan teolojik içeriğe sahiptir.[5] Kitabın, geleneklere göre Yeşu tarafından yazıldığı kabul edilse de uzun zaman sonra birçok yazar tarafından yazılmış olması da muhtemeldir.[6] Muhtemelen kitabın en eski kısmı, Yoşiyahu döneminde orijinal Tesniyesel tarihin de bir parçası olan ve fetihleri içeren 2 ila 11. konulardır; kitabın bitirilişi ise MÖ 586'da BabillilerinKudüs'ü yıkması ila 6. yüzyılda Babil Sürgünü'nden dönüşte gerçekleştiğine inanılmaktadır.[7]   Konu başlıkları &nbs... Devamı

Tesniyeci (veya Deuteronomist) Nedir

2014-05-06 08:54:00

Tesniyeci (veya Deuteronomist) kaynak, ya da kısaca D, Belgesel hipotez (BH)'e göre Tora'yı oluşturan dört kaynaktan biridir. Bu kaynak, Tora'da Tesniye kitabıyla sınırlıdır fakat benzer tema ve dil Tanah'ın Yeşu, Hakimler, Samuel ve Krallar kitaplarında da kullanılmaktadır. Bu adı geçen kitaplar dizisi din bilimadamlarıncaTesniyesel tarih olarak adlandırılır.   Konu başlıkları   [gizle]  1 Belgesel hipotez 1.1 Ön bilgi 1.2 Tesniye ve Kral Yoşiyahu 1.3 Temalar 1.3.1 Kanun, kral ve Levililer 1.3.2 Vaadedilmiş topraklar 1.3.3 Seçilmiş halk ve Ahit 1.3.4 Peygamberler 1.3.5 Kutsal savaş 1.3.6 Adalet 1.4 JE ve Ruhbani kaynakla karşılaştırma 2 Tesniyesel tarih 2.1 Birinci sürüm 2.2 İkinci sürüm 3 Ayrıca bakınız 4 Notlar 5 Kaynakça 6 Dış bağlantılar   Belgesel hipotez[değiştir | kaynağı değiştir] Ön bilgi[değiştir | kaynağı değiştir] Ana madde: Belgesel hipotez Belgesel hipotez, 19.yy'ın ikinci yarısı ve 20.yy'ın büyük bir bölümünde, Tanah'ın ilk beş kitabı olan Tora'nın kökeni konusundaki teorilerden önde gideniydi. Bu hipoteze göre, Musa'nın beş kitabı, "kaynak" adı verilen birbirinden bağımsız dört grup belgelerden derlenmiştir. Bu kaynaklar, Yahvist, Elohist, Ruhbani ve Tesniyeci kaynaklardır.[1] Ruhbani kaynak, Levililer kitabının hemen... Devamı

Redaktör Nedir Konu Anlatımı

2014-05-06 08:46:00

Redaktör Vikipedi, özgür ansiklopedi   Tora Redaktörü (R), Belgesel hipotez (DH)'e göre, Tora'nın kuramsal kaynakları olan Tesniyeci (D), Ruhbani (P) kaynaklarını ve Yahvist (J) ile Elohist (E)kaynaklarının birleşiminden oluşan JE ara kaynağını düzenleyip bir araya getirip Tora'yı yaratan figürdür. Tora Redaktörü[değiştir | kaynağı değiştir] Tevrat'ın ilk düzenlemesi (Rd1) ~M.Ö. 750'de J ile E'nin birleştirilmesiyle (JE) oluşturulmuştur. İkinci düzenlemede (Rd2) ise ~M.Ö. 400'de JE, D ve P birleştirilmiştir (JEDP). Belgesel hipotez, Pers imparatorunun İbrani milli birliği kurmasını arzu etmesi sebebiyle JE, P ve D metinlerinin birleştirildiğinin duyurulduğunu savunur. JE ve P rakip tarihler ve dini görüşleri dile getirir; P ve D rakip kanun kodları sunar. Bunların hepsi herhangi bir grubu saf dışı bırakmamak için ödün vermeden biraraya getirilmesi gerekmekteydi, fakat farklılıklar aza indirgenip, halka tarihin ve kanunların ne olduğu açık bir şekilde anlatılmalıydı. Çoğu uzman, redaktörün, zamanında Pers imparatoru tarafından desteklenen Ezra olduğuna inanır.[1] Dini metinleri koruma yetkisi kendisinde bulunan Ezra bu metinleri Babil Sürgününden gelirken yanında getirdi. Nehemya Kitabı'na göre, Ezra sürgünden yeni gelen halka bu metinleri okuduğunda, halk bazı şeylerin yeni olduğunu ve daha önce onlara bunların okunmadığını anladı.[1]Özellikle, P kaynağına atfedilen Sukot bayramı bu zamana kadar uygulanmamıştı.[1] Ezra, Harun soyundan gelen bir rahip olduğu için P-vari metinler yanlısıydı; R tarafından eklenen metinlerde de bu karakteristik bulu... Devamı

Belgesel hipotez Nedir Konu Anlatımı

2014-05-06 08:44:00

Belgesel hipotez (İngilizce: Documentary Hypothesis [DH]) veya Wellhausen hipotezi; Tevrat'ın, yani Musa'nın beş kitabının, birbirlerinden bağımsız, paralel ve tam hikâyelerden oluştuğunu ve redaktörler (düzenleyiciler) tarafından bir dizi düzenlemelerden geçtikten sonra son hâlini aldığını iddia eden hipotez. Kesin olmamakla birlikte, uzmanlar arasında hikâyelerin genel olarak dört kaynaktan birinden geldiği görüşü hâkimdir. Tutarsız metinleri uzlaştırmaya ve geleneksel açıklamaları reddedip uyum sağlamaya çalışırken bazı 18. ve 19. yüzyıl dinbilimcileri; Tevrat'ın, kendi içinde tam ve bağımsız olan ve zaman zaman tutarsız kaynaklardan gelen hikâyelerden oluştuğuna kanaat getirdiler. Bu hipotez 19. yüzyılda gelişti ve temel olarak 4 ana kaynağın varlığı görüşünde birleşildi. Bu kaynaklar, MÖ 10. yüzyılda yazıldığı düşünülen Yahvist ((J) - Jahwist) ve MÖ 8 ila 6. yüzyıllar arası yazıldığı düşünülenElohist (E), Tesniyeci ((D) - Deuteronomist) ve Ruhbani ((P) - Priestly source) kaynaklardır.[1] Kaynaklar, redaktörler (R)tarafından derlenip son halini aldı. Son derleme MÖ 6 ile 5. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. Julius Wellhausen'in bu hipoteze katkısı JEDP kronolojik sırasını sunmak oldu. İsrail'in dinî tarihine ve bu zamandan beri yükselen ruhban sınıfının gücüne uyumlu olarak şu formülü sundu: Yahvist kaynak (J): ~MÖ 950'lerde, güneydeki Yehuda Krallığı'nda yazıldı. Elohist kaynak (E): ~MÖ 850'lerde kuzeydeki İsrail Krallığı'nda yazıldı. Tesniyeci kaynak (D): ~MÖ 600'lerde Kudüs'te dinî re... Devamı

Adalet Ağaoğlu Kimdir Hayatı

2014-04-24 09:40:00

Adalet Ağaoğlu Vikipedi, özgür ansiklopedi   Adalet Ağaoğlu Doğum 13 Ekim 1929 (84 yaşında) Nallıhan, Ankara, Türkiye Milliyet Türk Meslek Roman ve oyun yazarı Dönem Cumhuriyet Dönemi İlk eseri Yaşamak (Tiyatro oyunu) Ölmeye Yatmak (Roman) Adalet Ağaoğlu (d. Nallıhan, Ankara, 1929), daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınan yazar. 20. yüzyılTürk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilir.[1] Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler vermiştir. Romanları dışında hikaye, oyun, deneme, anı türünde eserler verir.   Konu başlıkları   [gizle]  1 Yaşamı 2 Eserleri 2.1 Tiyatro ve Radyo Oyunları 2.2 Roman 2.3 Öykü 2.4 Deneme 2.5 Mektup 2.6 Anı 2.7 Günce 2.8 Seçkiler 3 Ödülleri 4 Kaynaklar   Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir] 13 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri Dr. Cazip Sümer (1925-1975), oyun yazarı, oyuncu Güner Sümer (1936-1977) ve işadamı Ayhan S... Devamı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sürprizi!

2014-04-24 09:33:00

Antrenmanda Gökhan Töre sürprizi... Pazartesi günü ameliyat olan ve taburcu olan Beşiktaşlı oyuncu, takımın son antrenmanına katıldı. Süper Lig'de Pazar günü oynanan Fenerbahçe maçının ardından gittiği gece kulübünde yaralanan Gökhan Töre, Pazartesi günü ameliyat olmuştu. Beşiktaşlı oyuncu 2 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden bu sabah ayrıldı. Sağlık durumu iyi olan ve kendini iyi hisseden Gökhan Töre, Siyah-beyazlı ekibin çalışmasına katıldı . Devamı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ve Özellikleri

2014-04-19 04:05:00

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde eğitim amacıyla Avrupa'ya, özellikle Fransa'ya giden gençler oradaki edebiyatta gördükleri yenilikleri ülkeye dönüşlerinde Türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. Bu şekilde belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir edebiyat başlamıştır. Bu dönemlerden biri de Cumhuriyet dönemi edebiyatıdır. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat [1] 'tan kesin hatlarla ayrılamamaktadır, zira Millî Edebiyat devri sanatçıları, Cumhuriyetin ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet'in ilk 50 yılına damgalarını vurmuşlardır. Cumhuriyet'in ilanını takiben hızlı bir şekilde yapılan dil ve harf devrimleriyle Latin harflerine dayalı yeni alfabenin kabulü ve dilde özleşme, 1920'li yıllarda başlayan ve hâlen devam eden bir edebiyat döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir] Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır. Şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır.Milli duygu ve heyecan geliştirmeye yönelik bu çabalar Milli edebiyatın bir devamı niteliğindedir. Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Artık edebiyat İstanbul'un sınırlarını tamamen aşmıştır. Yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi Cumhuriyet dönemi sanatçılarına düşm&uum... Devamı

Sait Faik Abasıyanık Hayatı

2014-04-19 04:03:00

Sait Faik Abasıyanık (18 Kasım[13][14] ya da 22 Kasım[15] ya da 23 Kasım 1906[16][17] – 11 Mayıs 1954), Türk öykü veroman yazarı, şair. Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından olan Abasıyanık[18], çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir dönüm noktası sayılır.[19] Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik, getirdiği yeniliklerle "kökü kendisinde olan" bir yazar olarak kabul edilir.[20] Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlattı.[21] Bunu yaparken diğer çoğu Cumhuriyet sonrası sanatçısı gibi Batı'daki gelişmelere bağlı kalmadı, hiçbir edebî anlayışın etkisinde hareket etmedi ve belli bir tarzın takipçisi olmadı.[22] Toplumun problemlerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yönelen yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak insan gerçeğini anlamaya çalıştı.[23] Çoğunlukla şehirli alt sınıfın hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi gibi karakterleri anlattı.[23] İnsanların yaşama biçimlerini, isteklerini, tasalarını, korkularını ve sevinçlerini irdeleyerek, toplum meselelerinden çok "insanı ele alan sanatçılar" sınıfında yer aldı.[24] 1930'larda başladığı yazı hayatı boyunca "sorumlu avare", "gözlemci balıkçı", "çakırkeyf sirozlu", "küfürbaz şair", "müflis tacir", "züğürt yazar", "hamdolsun diyemeyen rantiye", "anadan doğma çevreci" gibi sıfatlarla anılan Abasıyanık'... Devamı

Viyana Vikipedi, özgür ansiklopedi

2014-02-06 01:13:00

Viyana Vikipedi, özgür ansiklopedi   Koordinatlar: 48°12′32″N, 16°22′21″E (Harita) Viyana Wien —  Eyalet  — Bayrak damga [[{{{resmi ad}}} arması|Arma]] Eyaletin Avusturya haritasındaki yeri. Viyana   Viyana'nın Avusturya'daki konumu Koordinatlar: 48°12′32″K 16°22′21″D Ülke  Avusturya Eyalet Viyana İdari birimler 23 ilçe[göster] Yüz ölçümü  - Kent 414,87 km2 (160,2 mi2)  - Su 19,39 km2 (7,5 sq mi) Rakım 190 m (623 ft) Nüfus  - Kent 1,714,142  - Yoğunluk 4,132/km² (10,7/sq mi)  - Şehir 1,983,836 Zaman dilimi OAZD (+1)  - Yaz (YSU) OAYZD (+2) ... Devamı

Operet Nedir

2014-02-06 01:02:00

Operet Vikipedi, özgür ansiklopedi   Paris'te operetlerinin dogum yeri olduğu kabul edilen Offenbach eserlerinin oynadığı "Théâtre des Bouffes-Parisiens" (1860). Operet, olayları gülünç ve toplumsal, siyasal yergi öğeleri içererek anlatan müzikal sahne oyunudur.   Konu başlıkları   [gizle]  1 Dünya'da operet 1.1 Fransızca operet 1.2 Almanca operet 1.3 İngilizce operet 2 Türkiye'de operet 3 Ayrıca bakınız 4 Dışsal kaynaklar   Dünya'da operet[değiştir | kaynağı değiştir] Olay ve kişilerin özelliklerinin sınırı çok belirgin olmadığından opera komikle ayrımını çizmek zordur. Fransızca operet[değiştir | kaynağı değiştir] Operet, 19. yüzyılın ortasında, gittikçe ciddi konulara eğilmeye başlayan ve temsil zamanları gittikçe uzayanopera comique janrındaki eserlere bir reaksiyon olarak ortaya çıktı. Sıfatları "comique" olmakla beraber bu janr ismi yaniltici olmaya başlamıştı; örneğin Bizet'nin popüler Carmen adlı eseri opera comique olarak nitelendirilmekte ise de içeriği bir trajediyi sahnelemekteydi. Operet daha kısa ve daha hafif konuları içeren müziksel eser olarak Fransız seyircisi için Jacques Offenbach tarafından kurulduğu kabul edilmektedir (örnegin (1863)de temsil edilen Güzel Helen (La Belle Helene) eseri). Offenbach operetleri Fransa'da İkinci İmparatorluk boyunca Paris'te çok tutulan bir eğlenceydi. "... Devamı

Konstantin Stanislavski Kimdi Hayatı

2014-02-06 01:06:00

Konstantin Stanislavski Vikipedi, özgür ansiklopedi   Konstantin Sergeyevic Alekseyev Stanislavski   Doğum 17 Ocak 1863 Moskova, Rusya İmparatorluğu Ölüm 7 Ağustos 1938 (75 yaşında) Moskova, SSCB Meslek Tiyatro yönetmeni ·Aktör · Konstantin Sergeyevic Alekseyev Stanislavski (Rusça: Константин Сергеевич Станиславский; 5 Ocak 1863 – 7 Ağustos 1938) Rus tiyatro oyuncusu, yönetmen. 1877'de amatör olarak oyunculuğa başladı. F. P. Komisarjevski’nin yönetimi altında vodvillerde, operetlerde, dramlarda ve komedilerdeoynadı. 1898 yılında Vladimir İvanoviç Nemiroviç-Dançenko ile birlikte “Moskova Sanat Topluluğu”nu kurdu. Çehov’un yapıtlarını sahneleyerek büyük ün kazandı. 1938 yılında hayata gözlerini kapadı. Büyük Rus devrimi ve öncesi önemli bir tiyatro yönetmenidir. Devrimden önce gerçekçilik akımını benimseyip, daha sonra Toplumcu gerçekçi akıma yönelmiştir. Sanat Yaşamım adlı kitabında anılarını anlatır. Nemirovic Dancenko ile birlikte kurdukları "Moskova Sanat Tiyatrosu"; Rus tiyatrosunun bir adım öne çıkmasını sağlar. Psiko-realist oyunculuk kavramını ortaya atan ilk kişidir. Çehov'un oyunlarını klasik tarzların dışına çıkarak yönetti. Doğu tiyatrosunun gösterişinden etkilenen Bertolt Brecht'in oyunculuk yöntemi üzerine Epik Tiyatroyu geliştirdiği bilinir.... Devamı

Oyuncu Nedir

2014-02-06 00:58:00

Oyuncu Vikipedi, özgür ansiklopedi   Oyuncu, bir karakteri canlandıran (aktör veya aktris), dramatik bir yapımda rol alan ve sinema, televizyon, tiyatro veya radyoda mesleğini yapan sanatçı.[1] Aktör kelimesi Antik Yunanca'daki ὑποκριτής (hypokrites) kelimesinden gelmektedir.[2] Bu kelime, "oynayan, canlandıran kişi" anlamına gelir ve bu yüzden aktör kelimesi de oyunculuk yapan kişiyi temsil eder.[3]   Konu başlıkları   [gizle]  1 Terminoloji 2 Geçmiş 3 Stanislavski'nin kuramı 4 Kaynakça   Terminoloji[değiştir | kaynağı değiştir] Aktör kelimesi cinsiyet ayrımı gözetmeksizin oyunculuk yapan kişiyi temsil eder. Ancak aktris kelimesi yalnızca kadın oyuncuyu temsil eder. Bu durumda, aktör kelimesi her iki cinsiyet için de kullanılabilir. Oxford İngilizce Sözlüğü, "aktör" kelimesinin aslında her iki cinsiyet için de kullanılabileceğini ifade eder. Yine Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre,İngilizce'deki actress kelimesi, Latince'deki "actrix" veya Fransızca'daki actrice kelimelerinden türetilmemiştir, muhtemelen bağımsız bir kelimedir. Aktris kadına özgü bir kelime olduğundan, bazı feministler tarafından cinsiyetçi bir kelime olduğu iddia edildi. Aktör kelimesi modern İngilizce'de hem erkek ve hem de kadın oyuncuları karşılayacak şekilde yeniden ortaya çıktı,[4][5] ancak aktris kelimesi büyük ödül törenlerinde kadın oyunculara verilen... Devamı

Ayşegül Aldinç Kimdir Hayatı

2014-02-06 00:43:00

Ayşegül Aldinç Vikipedi, özgür ansiklopedi   Ayşegül Aldinç Doğum adı Ayşegül Aldinç Doğum 28 Eylül 1957 (56 yaşında) İstanbul, Türkiye Tarzlar Pop müzik Meslekler Şarkıcı, oyuncu, köşe yazarı Etkin yılları 1978-günümüz Resmî sitesi www.aysegulaldinc.com.tr Ayşegül Aldinç (d. 28 Eylül 1957 İstanbul), Türk şarkıcı, oyuncu. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Annesinin tayinleri nedeniyle lise öğrenimini üç değişik okulda tamamladı. Lise biri Kandilli Kız Lisesi'nde, ikiyi Davut Paşa Lisesi'nde, üçü Feriköy Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi. Mezuniyetinden kısa süre sonra İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yaptı. Sonra Yıldız Porselen Fabrikası'nda altı yıl desinatör olarak çalıştı. 1981-1988 yılları arasında seramikle uğraşıp yurtiçi ve yurtdışında yarışmalara katıldı. Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane; 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım att. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 1981 Eurovision Şarkı Yarışması'... Devamı

Davutpaşa Lisesi

2014-02-06 00:28:00

Davutpaşa Lisesi Vikipedi, özgür ansiklopedi   Davutpaşa Lisesi Kuruluş 1485 Ülke Türkiye Şehir İstanbul Türü Anadolu Lisesi Müdür Ahmet Semih Tabbikha Eğitim dili Türkçe Yabancı dil(ler) İngilizce, Fransızca Öğrenci sayısı 2000+ Resmî sitesi dpl.meb.k12.tr Davutpaşa Anadolu Lisesi, İstanbul Fatih'te yer alan tarihi II. Bayezid'e kadar uzanan ortaöğretim kurumudur. Ayrıca İstanbul'un ilk Türk okuludur. Tarihçesi[değiştir | kaynağı değiştir] Davutpaşa Anadolu Lisesi, 1485 yılında II. Bayezid'in sadrazamı Davut Paşa tarafından Sübyan Mektebi olarak kurulmuştur. 1847 yılında Osmanlı eğitim sistemine paralel olarak ilk açılan Rüştiyeler arasında yer almıştır. 1894 yılında yaşanan Büyük İstanbul Depremi'nde bugün sokak tarafına bakan duvarı hariç yıkılmış ve yeniden 3 katlı bir yapı olarak inşa edilmiştir. 1913 yılında Sultani (lise) olan kurum cumhuriyet döneminde önceleri erkek orta okulu 1955'ten itibaren karma ortaokul ve 1969 yılında ise lise olmuştur. Davutpaşa Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim yılında Genel Liseden Anadolu Lisesi'ne çevrilmiştir. Önemli mezunları[değiştir | kaynağı değiştir] Önemli mezunları arasında Aziz Nesin, Celâl Bayar, Oğuz Aral, Tekin Aral, ... Devamı

Oğuz Aral Kimdir Hayatı

2014-02-06 00:20:00

Oğuz Aral Vikipedi, özgür ansiklopedi   Oğuz Aral Doğum 1936[1] Silivri, İstanbul, Türkiye Ölüm 26 Temmuz 2004 (68 yaşında)[1] Bodrum, Muğla, Türkiye Ölüm sebebi Kalp krizi Yattığı yer Zincirlikuyu Mezarlığı Eğitim Davutpaşa Lisesi Meslek Karikatürist, çizer Oğuz Aral (d. 1936 Silivri - ö. 26 Temmuz 2004, Bodrum) Türk karikatürist. Gırgır dergisinin kurucusudur. Oğuz Aral, İstanbul Silivri'de 1936 yılında doğmuştur. Davutpaşa Lisesi'nini ardından girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin üçüncü sınıfından ayrılmıştır. 1950'den sonra çeşitli dergi ve gazetelerde karikatür çizmeye başlamıştır. Güncel, halkın anlayabileceği, basite indirgenmiş bir karikatür anlayışına önem veren Aral, kendi mizahi görüşünde ve doğrultusunda birçok karikatürcü yetiştirmiştir. Gırgır mizah dergisinin kurucusu ve yöneticisi olan Aral, daha sonra Avni dergisini çıkardı. Aral, Gırgır dergisinin tirajını 500 bin adedin üzerine çıkararak, dünyanın üçüncü büyük güldürü dergisi durumuna getirmiştir. Avanak Avni tiplemesinin yaratıcısı olan Oğuz Aral, Hayk Mammer, Köstebek Hüsnü, Utanmaz Adam ve Vites Mahmut gibi tiplemeleriyle de tanınıyordu. Karikatürleri ve 'Huysuz İhtiyar&#... Devamı